Integritetspolicy

Integritetspolicy för Fotbolls VM 2014

At På Fotbolls VM 2014, som är tillgänglig från http://fotbollsvm2014.se/, är en av våra viktigaste prioriteringar att skydda våra besökares integritet. Denna sekretesspolicy innehåller de typer av information som samlas in och registreras av Fotbolls VM 2014 och hur vi använder den.

Om du har ytterligare frågor eller behöver mer information om vår sekretesspolicy, tveka inte att kontakta oss.

Denna sekretesspolicy gäller endast vår online-verksamhet och är giltig för besökare på vår webbplats när det gäller den information som de delar och/eller samlar in på Fotbolls VM 2014. Denna policy gäller inte för information som samlas in offline eller via andra kanaler än denna webbplats. Vår integritetspolicy skapades med hjälp av Privacy Policy Generator..

Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du härmed vår sekretesspolicy och samtycker till dess villkor.

Information som vi samlar in

De personuppgifter som du ombeds att lämna och skälen till varför du ombeds att lämna dem kommer att klargöras för dig när vi ber dig lämna dina personuppgifter.

Om du kontaktar oss direkt kan vi få ytterligare information om dig, såsom ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, innehållet i det meddelande och/eller de bilagor som du skickar till oss, samt annan information som du väljer att lämna.

När du registrerar dig för ett konto kan vi be om dina kontaktuppgifter, inklusive namn, företagsnamn, adress, e-postadress och telefonnummer..

Hur vi använder din information

Vi använder den information vi samlar in på olika sätt, bland annat för att:

  • Föra, driva och underhålla vår webbplats
  • Förbättra, anpassa och utöka vår webbplats
  • Förstå och analysera hur du använder vår webbplats
  • Utveckla nya produkter, tjänster, funktioner och funktionalitet
  • Kommunicera med dig, antingen direkt eller via någon av våra partners, bland annat för kundservice, för att ge dig uppdateringar och annan information om webbplatsen samt för marknadsföring och reklam
  • .
  • Sända dig e-postmeddelanden
  • Söka efter och förhindra bedrägerier

Loggfiler

Fotbolls VM 2014 följer ett standardförfarande för att använda loggfiler. Dessa filer loggar besökare när de besöker webbplatser. Alla webbhotell gör detta och en del av webbhotellens analyser. Den information som samlas in av loggfiler inkluderar IP-adresser (Internet Protocol), webbläsartyp, Internet Service Provider (ISP), datum- och tidsstämpel, hänvisnings-/avslutningssidor och eventuellt antalet klick. Dessa är inte kopplade till någon information som är personligt identifierbar. Syftet med informationen är att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användarnas rörelser på webbplatsen och samla in demografisk information.

Cookies och webbfyrar

Som alla andra webbplatser använder Fotbolls VM 2014 “cookies”. Dessa cookies används för att lagra information, inklusive besökarnas preferenser och de sidor på webbplatsen som besökaren har kommit åt eller besökt. Informationen används för att optimera användarnas upplevelse genom att anpassa innehållet på våra webbsidor baserat på besökarnas webbläsartyp och/eller annan information.

För mer allmän information om cookies kan du läsa “Vad är cookies” från Cookie Consent.

Våra annonspartners

En del av annonsörerna på vår webbplats kan använda cookies och web beacons. Våra annonspartners är listade nedan. Var och en av våra annonspartners har sin egen integritetspolicy för sina policyer för användardata. För att underlätta åtkomsten har vi hyperlänkat till deras integritetspolicyer nedan.

Verkstadspartners integritetspolicy

Du kan konsultera den här listan för att hitta integritetspolicyn för var och en av Fotbolls VM 2014:s annonspartners.

Tredje parts annonsservrar eller annonsnätverk använder tekniker som cookies, JavaScript eller webbfyrar som används i deras respektive annonser och länkar som visas på Fotbolls VM 2014 och som skickas direkt till användarnas webbläsare. De får automatiskt din IP-adress när detta sker. Dessa tekniker används för att mäta effektiviteten av deras reklamkampanjer och/eller för att anpassa det reklaminnehåll som du ser på webbplatser som du besöker.

Observera att Fotbolls VM 2014 inte har tillgång till eller kontroll över dessa cookies som används av tredjepartsannonsörer.

Privacypolicy för tredje part

Fotbolls VM 2014:s integritetspolicy gäller inte för andra annonsörer eller webbplatser. Vi rekommenderar därför att du konsulterar respektive sekretesspolicy för dessa tredje parts annonsservrar för mer detaljerad information. Den kan innehålla deras metoder och instruktioner om hur man väljer bort vissa alternativ.

Du kan välja att inaktivera cookies genom dina individuella webbläsaralternativ. Mer detaljerad information om hantering av cookies med specifika webbläsare finns på webbläsarnas respektive webbplatser.

CCPA Privacy Rights (sälj inte mina personuppgifter)

Enligt CCPA har konsumenter i Kalifornien bland annat rätt till:

Behöva att ett företag som samlar in konsumentens personuppgifter avslöjar de kategorier och specifika delar av personuppgifter som företaget har samlat in om konsumenterna.

Fördra att ett företag raderar alla personuppgifter om konsumenten som ett företag har samlat in.

Behöva att ett företag som säljer konsumentens personuppgifter inte säljer konsumentens personuppgifter.

Om du gör en begäran har vi en månad på oss att svara dig. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss.

GDPR Dataskyddsrättigheter

Vi vill försäkra oss om att du är fullt medveten om alla dina dataskyddsrättigheter. Varje användare har rätt till följande:

Rätten till tillgång – Du har rätt att begära kopior av dina personuppgifter. Vi kan ta ut en liten avgift för denna tjänst.

Rätten till rättelse – Du har rätt att begära att vi korrigerar information som du anser vara felaktig. Du har också rätt att begära att vi kompletterar den information som du anser vara ofullständig.

Rätten till radering – Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter, under vissa villkor.

Rätten att begränsa behandlingen – Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter, under vissa villkor.

Rätten att invända mot behandlingen – Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter, under vissa villkor.

Rätten till dataportabilitet – Du har rätt att begära att vi överför de uppgifter som vi har samlat in till en annan organisation, eller direkt till dig, på vissa villkor.

Om du gör en begäran har vi en månad på oss att svara dig. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss.

Information om barn

En annan del av vår prioritering är att lägga till skydd för barn när de använder internet. Vi uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att observera, delta i och/eller övervaka och vägleda barnens aktiviteter på nätet.

Fotbolls VM 2014 samlar inte medvetet in någon personligt identifierbar information från barn under 13 år. Om du tror att ditt barn har lämnat denna typ av information på vår webbplats uppmanar vi dig starkt att kontakta oss omedelbart så att vi kan göra vårt bästa för att snabbt ta bort sådan information från våra register.

Share: